Play Video

24C122 • Shiro Utsuri • Ginrin Shiro Utsuri

$1,000.00

Marudo Koi Farm
Lot of 3 Koi

#01 Shiroutsuri 25 cm • 9.84 in
#02 Ginrin Shiroutsuri 21 cm • 8.27 in
#03 Ginrin Shiroutsuri 23 cm • 9.06 in

Age : 1 yr.
Gender : Unknown

Date Photo Taken : 07 March 2024

SKU: 24C122 Categories: , Tag: